Terms of Service

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen gebruikers van de website www.wappywap.com en de bijbehorende mobiele applicatie, gepubliceerd door de firma Pressinvest.

Voor het bevestigen van uw lidmaatschap, wordt uw gevraagd om onze Algemene Voorwaarden te accepteren van de site en van de WappyWap applicatie, door het aanvinken van het vakje. Door uw lidmaatschap te bevestigen gaat u formeel akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Pressinvest behoudt zich het recht om op elk moment deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden te raadplegen.

De gebruiksrechten en het intellectuele eigendomsrecht zijn eigendom van Pressinvest. Het is niet toegestaan om deze te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pressinvest.

 De naam en het logo van www.wappywap.com en de namen van andere bedrijven/merken die deel uitmaken van Pressinvest of haar partners die vertegenwoordigd zijn op deze site en de mobiele applicatie, zijn namen en handelsmerken beschermd door de nationale en internationale wetten. Ieder gebruik of reproductie hiervan zonder toestemming van Pressinvest is verboden.

De afbeeldingen zijn louter ter illustratie van de diensten.

  

Gebruik en verantwoordelijkheid

Deze website en de mobiele applicatie is ontworpen om automobilisten met elkaar in contact te brengen en om berichten van iedere aard naar elkaar te sturen. De gebruiker aanvaardt dan ook om berichten te ontvangen van andere gebruikers, de beheerder van de website en de applicatie.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie volledig en juist is. Hij dient Pressinvest op de hoogte te stellen in geval van wijzigingen van de gegevens die tijdens de registratie ingediend en om indien nodig het persoonlijke profiel aan te passen met dergelijke veranderingen. Wanneer de voorwaarden voor registratie zijn voldaan, heeft elke gebruiker een gebruikersnaam (naam aangeleverd door het lid) en een wachtwoord, die strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn en niet openbaar zullen worden gemaakt of gedeeld met derden.

Pressinvest is niet aansprakelijk voor berichten die niet geleverd kunnen worden. Pressinvest kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de berichten, de aard van de relaties tussen gebruikers en de gevolgen daarvan op basis van contact gemaakt via WappyWap. WappyWap gebruikers dienen correct gedrag te tonen en verantwoordelijkheid te dragen. Pressinvest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongepast gedrag van een gebruiker.

oto 6oto 5Tevens stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de gedragsregels om goed gedrag te vertonen.

In geval van misbruik van de site behoudt Pressinvest zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om haar belangen en zijn gebruikers te beschermen en om gevrijwaard te worden van eventuele schade.

Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden is het mogelijk dat we u speciale aanbiedingen en reclame sturen over onze activiteiten of die van onze partners en/of klanten. U heeft de mogelijkheid om hier niet aan deel te nemen door uw account te verwijderen, of door een verzoek te sturen via e-mail of via de contact pagina van de site www.wappywap.com

De gebruiker van de site wappywap.com en de mobiele applicatie stemmen daarom in met het ontvangen van deze berichten met een commerciële aard indien ze gebruik maken van onze diensten.

Fundamentele verplichtingen van de gebruikers:

Gebruikers worden verboden:

- de diensten te gebruiken voor professionele, commerciële, winstgevende (reclame, prospectie, enz.) doeleinden. 


- de diensten te gebruiken met het doel om prostitutie uit te lokken.

- de diensten te gebruiken om berichten te verspreiden die niet conform de realiteit zijn.

- Inhoud te verspreiden wat inbreuk maakt op de rechten van anderen of wat gezien wordt als lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, gewelddadig of aanzet tot geweld, racistisch of xenofoob en alles wat in strijd is met de doelstelling van de diensten, de wet- en regelgeving, en de persoonlijke rechten. In het bijzonder moeten foto's en alle informatie geleverd door een WappyWap gebruiker fatsoenlijk zijn en uitsluitend betrekking hebben op de gebruiker of een situatie waarin hij wenst te communiceren 


- om persoonlijke informatie van een gebruiker (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) te verspreiden op de site en de mobiele applicatie waardoor een gebruiker met een andere gebruiker contact op kan nemen buiten onze diensten om.

- om informatie te verspreiden in welke vorm dan ook wat het doel heeft om het gebruik van de Diensten af te doen laten nemen, of het voorkomen van het normaal gebruik van de Diensten, het onderbreken en/of vertragen van communicatie tussen gebruikers via o.a. software, virussen, logische bommen, massa mailingen, etc. Pressinvest behoudt zich het recht om berichten die gestuurd zijn door een gebruiker te verwijderen om de kwaliteit van de Diensten en andere gebruikers te waarborgen, en om de daders van deze overtredingen te vervolgen.

- om informatie te verspreiden in welke vorm dan die links naar sites van derden bevat die illegaal van karakter zijn, in strijd zijn met de gedragsregels, en/of niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Diensten.

 - Om uw wachtwoord en/of gebruikersnaam te delen met andere gebruikers of met derde partijen. Deze gegevens dienen puur gebruikt te worden om in te loggen bij onze Diensten.

 

 Garantieservices

Pressinvest staat niet in voor de juistheid van de informatie verschaft door gebruikers, omdat deze per definitie oncontroleerbaar zijn.

Pressinvest garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn wanneer de ISP van de gebruiker zijn verplichten niet kan vervullen. Tevens dient de gebruiker de mobiele applicatie rechtstreeks van de leverancier te downloaden, en te beschikken over een smartphone en een goede verbinding.

Onder deze omstandigheden is Pressinvest niet verantwoordelijk voor de werking van de applicatie en de website indien de gebruiker niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden kan voldoen door o.a. ondermaatse apparatuur, interne issues of issues gerelateerd aan de ISP, overmatig gebruik van het internet, en voor alle andere gevallen die geschieden door overmacht en waar Pressinvest geen invloed op kan uitoefenen, zoals gedefinieerd door de internationale rechtbanken.

Pressinvest spant zich in om de website en de applicatie met alle redelijke middelen te beveiligen. De Diensten kunnen tijdelijk worden opgeschort voor onderhoud, het oplossen van problemen, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en / of presentatie te wijzigen. Waar mogelijk, zal Pressinvest de gebruikers informeren voordat er onderhoud of een upgrade plaatsvindt.

Pressinvest is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die aan uw computer zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website en de applicatie.

Pressinvest is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking, zelfs als dat tijdelijk is, van de dienst van haar website of de applicatie. Deze website bevat externe links waar Pressinvest geen controle heeft over de inhoud van de websites van deze links. Pressinvest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van fouten met betrekking tot informatie die geplaatst is op de site.

Foto's en andere beelden gebruikt om artikelen te illustreren hebben geen contractuele waarde.

Pressinvest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade toegebracht aan uw computer of telefoon systeem bij het gebruik van onze diensten.

 

Privacy

Alle informatie die u op de site communiceert wordt vertrouwelijk behandeld.

Pressinvest hecht waarde aan het beschermen van uw gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om te reageren op uw vragen en om u te informeren over onze nieuwe diensten en die van onze partners.

U heeft de mogelijkheid om hier niet aan deel te nemen door uw account te verwijderen, of door een verzoek te sturen via e-mail of via de contact pagina van de site www.wappywap.com

 

Ethiek

Om de kwaliteit van onze Diensten te waarborgen, is er een bepaalde ethiek vereist ten opzichte van het gedrag van gebruikers, het respecteren van de rechten van derden, en de naleving van de wet- en regelgeving.

 Om deze kwaliteit en de verantwoordelijk van ethiek te waarborgen, geeft Pressinvest het recht aan gebruikers om Pressinvest erop te attenderen dat er gegevens zijn (foto, tekst, video) die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het beeld van de Diensten, en de gedragsregels.

 Derhalve erkennen en aanvaarden de gebruikers dat de gegevens die zij verstrekken, evenals hun gedrag en hun woorden kunnen worden opgemerkt door andere gebruikers, en gecontroleerd kunnen worden door Pressinvest op basis van een objectieve beoordelingscriteria. In het geval dat blijkt na controle dat de gebruiker de regels overtreedt, zal het account gesloten worden. Afhankelijk van de overtreding van de gebruiker kan besloten worden om alle nieuwe registraties van deze gebruikers te blokkeren.

  

Informatie over cookies

De website www.wappywap.com maakt gebruik van cookies om beter in staat te zijn om de inhoud van de website aan de behoeften en voorkeuren van de bezoekers van de website aan te passen. Als een bezoeker van de website, kunt u het gebruik van cookies weigeren, maar in dit geval kunnen een aantal elementen van deze websites niet meer optimaal functioneren. Als u doorgaat met het bezoeken van de website www.wappywap.com zonder het aanpassen van de instelling voor cookies, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze websites.